• nmacoskova

Zlepši politickou participaci mladých v ČR i v EU

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží – uskupení pro aktivnější zapojování nejen středoškoláků do rozhodovacích procesů na české, ale i evropské úrovni, vyhlásilo tzv. evropskou konzultaci na téma Politická participace mládeže. Evropská konzultace je dotazníkem pro mladé lidi z členských zemí EU s nastaveným tématem vybraným Předsednickým triem EU, které považují za důležité pro mladé lidi a jehož výsledkem je tzv. Národní zpráva. Vyplněním dotazníkům přispěješ k vybudování názoru mladých Čechů na toto téma a budeš moci ovlivnit celou evropskou konzultaci, která se dostane do Evropské konference mládeže a z jejíž výstupů se sestavují dokumenty Rady ministrů EU.

Vyplněním krátkého dotazníku přispěješ za středoškoláky k zlepšení politiky nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Je to vážně tak snadné.

[vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”center”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Otevřít dotazník[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Budeme rádi, pokud v poslední otázce “Jiné nápady, doporučení, komentáře?” uvedete, že se účastníte díky ČSU. Můžeme tak ukázat, že čeští středoškoláci mají zájem ovlivňovat prostředí kolem sebe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Česká středoškolská unie jako partner Národní skupiny se hodlá do evropských konzultací pravidelně zapojovat tak, abychom vyjádřili svůj názor na politické a veřejné dění, které nás ovlivňuje. Pokud máš zájem vyjádřit, co si o tématu myslíš, určitě konzultaci vyplň.

Získané informace z konzultací jsou zpracovány v každém členském státě EU Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog do tzv. Národní zprávy, které jsou zasílány Evropskému řídícímu výboru pro strukturovaný dialog s mládeží. Ten poté zpracuje zprávy ze všech členských států a připraví z nich podklad pro tzv. Evropské konference mládeže. Evropská konference mládeže se koná každého půl roku a na základě výstupů z národních konzultací zde pracují zástupci mladých lidí společně s úředníky a řediteli odborů mládeže ministerstev všech členských států EU. Tito společně připravují tzv. společná doporučení. Ta jsou následně předána Radě ministrů EU a jsou projednávána a zapojována do Usnesení Rady ministrů EU v oblasti mládeže, tedy do nejvyššího právního dokumentu v oblasti mládeže.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]

#Evropskákonzultace #Národnískupinaprostrukturovanýdialog #Politika #vzdělávání

5 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com