• nmacoskova

Zaveď slovní hodnocení při vysvědčení na svojí škole!

Určitě už jste se setkali ve své hlavě s otázkou, zda čísla od 1 do 5 odrážejí váš celkový výkon na dané hodině. Nebo byste rádi věděli, co zlepšit. Číslice vám to pochopitelně neřekne, ale slovní hodnocení už by na tyto otázky odpovědět mohlo. Málo se ví, že tato možnost existuje, proto neváhejte a diskutujte o ní v parlamentu nebo udělejte školní průzkum. Když zjistíte, že je o hodnocení zájem, můžete se pokusit dohodnout s ředitelem školy a získat tak komplexnější zpětnou vazbu na svou práci a případnou motivaci!

Nezapomeňte ale myslet na to, že i učitelé jsou jenom lidé. Je tedy skoro nemožné aby učitel, který učí více tříd, psal zpětnou vazbu každé z nich. Zkuste tedy začít například se slovním hodnocením chování. To může dělat třídní, který vás dobře zná, a nedělá mu problém napsat hodnocení pro jednu třídu. A pro zpětnou vazbu na jednotlivé předměty si můžete zajít za každým učitelem zvlášť. Posune to nejen vás, ale i učitele, který uvidí, že máte zájem o studium a jeho práce má smysl.

Pokud budete mít dostatek zpětné vazby, která slovní hodnocení na vysvědčení podporuje, obraťte se na ředitele a posléze školskou radu. Zafungujte jako zprostředkovatele názoru lidu – středoškoláků – a zkuste prosadit změnu! O tom, jak komunikovat s ostatními jménem studentského parlamentu nebo rady najdeš více i v rozšířené verzi Vzorové samosprávy, našeho projektu. Není to nic těžkého. Pokud byste potřebovali pomoct, samozřejmě nás můžete kontaktovat.

Výňatek o hodnocení ze školského zákona

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – §51

  1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

  2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

  3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

  4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

31 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com