• nmacoskova

Zúčastnili jsme se kulatého stolu ve sněmovně o školských radách

Přítomní byli zástupci učitelů, ředitelů, MŠMT a zřizovatelů. Větší část diskuse se točila okolo pravomocí školské rady, která může mimo jiné iniciovat odvolání ředitele školy, což se mnohým jevilo jako špatné. Vedla se též diskuse nad tím, jsou-li školské rady vůbec potřeba – v této otázce převážil názor, že ano. Na náš popud se začalo diskutovat i nad větším zapojením žáků do školských rad na středních školách, potažmo chodu školy, a to buď prostřednictvím virilního členství zástupců žákovských samospráv ve školské radě, nebo volbou 1/4 členů školské rady žáky, 1/4 rodiči, 1/4 pedagogy a 1/4 jmenované zřizovatelem . Všichni přítomní jednomyslně s větším zapojením žáků do rozhodování o škole souhlasili, dobré zkušenosti uvedla mimo jiné ředitelka Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová či ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl.

Celý kulatý stůl byl, jak se zdá, myšlence jak školních samospráv, tak většímu podílu žáků na rozhodování, velice nakloněn.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] https://www.facebook.com/stredoskolskaunie/photos/a.802371186442826.1073741834.436804962999452/920221847991092 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

#kulatýstůl #Poslaneckásněmovna #školskérady

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com