• nmacoskova

Welcome to Education: All Included!

Před pár týdny mi byla nabídnuta možnost zúčastnit se týdenního zasedání, které shromáždilo zástupce ze studentských unií po celé Evropě. Tématem byla „Škola pro všechny“ a debatovali jsme v prostorách European Youth Center v Budapešti. Naším cílem bylo nejen odhalit problém, který ztěžuje některým skupinám přístup do škol, ale také se pokusit najít řešení těchto problémů.

Debatovali jsme nejdříve o lidských právech a jejich důležitosti v moderní společnosti, poté jsme se dostali k určení problémů, které vedou k vyčleňovaní ze školství, společnosti. Tyto problémy jsme aplikovali v jednotlivých zemích a porovnávali, jak se přístup k nim liší. Obecně nám vznikly 3 skupiny nejvíce trpící vyčleněním:

  1. Fyzicky a mentálně postižení

  2. Sexuální menšiny

  3. Migranti a běženci.

Poté, co jsme definovali cílové skupiny a jednotlivé problémy, bylo na čase najít řešení těchto problémů. Jako nejdůležitější nám přišlo:

  1. Zbavení se tabu o těchto tématech

  2. Podpora rozvoje infrastruktury

  3. Lepší začlenění těchto témat do RVP

  4. Edukace učitelů.

Shodli jsme se na tom, že poslední odrážka je obzvláště důležitá. Učitelé jsou totiž jakýmsi vzorem osobnosti pro studenty, a jsou schopni silně ovlivnit názor studentů. Co více, učitel by měl být vždy pro studenta podporou, obzvláště pokud je nebo může být ohrožen sociálním vyčleněním.

Protože teorie je jedna věc a praxe jiná, navštívili jsme 3 organizace, které se v Budapešti zabývají integrací vyčleněných menšin:

  1. Artrmisszio

  2. UTILAPU

  3. UCCU

V rámci programu jsme také měli společný workshop s organizací IFHOHYP. Tady jsme rozebrali, co znamená hatespeach a jak ho rozpoznat.

Poslední 2 dny byly zasvěceny nástrojům, které můžeme použít pro rozšíření povědomí  nebo nápravu jednotlivých problémů. Nejenom že jsme si řekli teoretický základ, ale měli jsme také možnost sdílet naše vlastní projekty a zkušenosti s ostatními.

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com