• nmacoskova

V listopadu proběhl 4. republikový sněm

Dne 28. 11. 2014 se v pražském centru současného umění DOX konal již IV. republikový sněm České středoškolské unie, tentokrát s atypickým programem.

Na dopolední část programu přijali naše pozvání 4 hosté, zabývající se vzděláváním, se kterými jsme diskutovali např. o postavení společenských věd ve výuce, přeplněnosti gymnázií nebo připravovaných maturitách z matematiky. Celá diskuze byla protkána zajímavými názory i otázkami ze strany publika.

Po polední pauze začal sněm samotný, který odstartovali členové předsednictva s prezentacemi současných projektů a činností České středoškolské unie.

Následovala rovněž zajímavá interaktivní část programu, při které se středoškoláci rozdělili do skupin a společně diskutovali nad body připravovaného ideového manifestu, kterou zakončili následnou prezentací a diskuzí.

Vzhledem ke složení mandátu 4 členů předsednictva celý den završila doplňující volba nových kandidátů na jejich pozice. Vedení unie získalo nové posily – jmenovitě Simonu Zajíčkovou, Konstantina Sulimenka a Jakuba Huňku na pozice členů předsednictva a Štěpána Kmenta, který se z pozice člena předsednictva ujal postu 2. místopředsedy.

Celý sněm provázela příjemná atmosféra a především dopolední část se těšila velkému zájmu studentů.

#debata #republikovýsněm #vzdělávání

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com