• nmacoskova

TZ: Středoškoláci apelují na zastavení zavedení povinné maturity z matematiky!

Praha 11. 6. 2019 – Česká středoškolská unie (ČSU) podporuje návrh novely školského zákona České pirátské strany, který zachová volbu mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity a připojuje se s apelem na ministerstvo školství, vládu a další poslanecké kluby, aby podpořily zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a zacílili svou snahu na zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky.


Z mezinárodních šetření PISA vyplývá, že matematická gramotnost v ČR se stále snižuje. Neúspěšnost maturity z matematiky se v minulých letech pohybovala okolo 23 % a dva roky před zavedením jednotné zkoušky stále chybí slibovaná změna přípravy učitelů na pedagogických fakultách, slibované revize vzdělávacích programů v oblasti matematiky nebo větší podpora učitelů ze strany ministerstva. Z dalšího mezinárodního šetření TIMS vypývá, že čeští středoškoláci mají navíc vůbec nejvyšší nechuť ke škole v rámci zemí OECD. Pozitivní vztah k výuce, tedy to, že středoškoláky jednoduše baví, navíc souvisí s vyššími akademickými výsledky.

“Namísto snahy o zkvalitnění a zatraktivnění výuky nepopulární a neoblíbené matematiky se zavádí povinnosti, které velkému množství nás, středoškoláků, zamezí dále se v životě vzdělávat.”, říká Viktor René Schilke, předseda Středoškolské unie.

Česká středoškolská unie také upozorňuje na rozdíly mezi středními školami. Na víceletých gymnáziích se v letošním roce neúspěšnost pohybovala v průměru na pouhých 1,7 %, oproti středním odborným školám pedagogickým a humanitním, kde se neúspěšnost z didaktického testu z matematiky pohybovala okolo 46,1 % nebo učilištím s 58,7 % neúspěšností. Příprava na povinnou maturitu z matematiky a navýšení počtu vyučovacích hodin z matematiky je navíc na úkor odborným předmětům, které středoškoláky zajímají a budou se jim pravděpodobně věnovat i v pracovním životě.

Faktem je, že v roce 2018 v maturitě z matematiky neuspělo 22,3 % studentů. Druhého nejhoršího ohodnocení, tedy čtyřky, dosáhlo 24,5 % maturantů. Téměř polovina maturantů tedy dosáhla ve zkoušce ohodnocení horšího než 3. Z letošních dat zveřejněných CERMATem vyplývá lehké snížení neúspěšnosti u didaktického testu z matematiky na 15,8 %. Od roku 2013 k letošnímu roku navíc na úkor cizích jazyků výrazně klesl výběr maturity z matematiky, u gymnázií o 25,9 % a u středních odborných učilišť až o 75,35 %. I přesto, že se každým rokem snižuje procento studentů, kteří si maturitu z matematiky vyberou, neúspěšnost razatně neklesá.

“Maturitní zkouška z matematiky je naštěstí stále dobrovolná, ovšem lze předpokládat, že až nastoupí povinná zkouška do praxe, neúspěšnost rapidně vzroste. Na co ale nesmíme zapomínat, je třetí povinná maturitní zkouška a to ta z cizího jazyka, středoškoláci si již nebudou moci zvolit “menší zlo” a dá se očekávat zhoršení výsledků i u ní.”, dodává Mikuláš Misterka, 2. místopředseda Středoškolské unie.

Česká středoškolská unie se dlouhodobě snaží mírnit možné negativní dopady. Právě proto se v minulosti zasazovala například o dělení výuky matematiky, čímž by učitel získal prostor pro individuálnější přístup ke studentům. Nejedná se ale o komplexní řešení a zatím nevidíme žádnou další snahu ministerstva o zlepšení stavu, navzdory tomu, že ji opakovaně urgujeme. Ministr školství Robert Plaga se v minulosti několikrát nechal slyšet, že znovu otevře diskuzi o povinnosti maturitní zkoušky z matematiky. Odložení termínu zkoušky, což středoškoláci z České středoškolské unie vnímají jako jediný impuls současného ministra v tomto tématu, nepovažují za dlouhodobé a systémové řešení.

“Dokud nedojde ke změnám v samotné výuce, nelze předpokládat lepší výsledky studentů u maturit celkově, natož u povinné maturity z matematiky. Kvalita výuky ovšem nelze výrazným způsobem celorepublikově zlepšit v horizontu dvou let, proto apelujeme na ministerstvo, vládu a jednotlivé poslanecké kluby, aby se zasadili o zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a otevřeli debatu o zvyšování matematické gramotnosti nás, středoškoláků, především prostřednictvím zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky.”, zakončuje apel Schilke.

Kontakt pro média:

Viktor René Schilke | předseda | +420 735 099 350 | vschilke@stredoskolskaunie.cz

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 150 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.

20 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com