TZ: Poslanci vyslyšeli prosby středoškoláků a zrušili povinnou maturitu z matematiky

Aktualizace: čvn 30

Praha, 6. 5. 2020 - Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu školského zákona týkající se zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky a cizího jazyka, která měla být zavedena již od příštího školního roku. Žáci středních škol, kteří v uplynulých týdnech poslali zákonodárcům přes pět stovek dopisů, jsou tak konečně obeznámeni s tím, jak bude jejich maturitní zkouška vypadat.


Česká středoškolská unie (ČSU), organizace zastupující a hájící zájmy českých středoškoláků, se stavěla proti povinné maturitní zkoušce z matematiky od samého počátku, tedy roku 2016, kdy byla tato novela školského zákona schválena. V průběhu roku 2019 probíhaly schůzky zástupců ČSU s poslanci školského výboru s cílem představit poslancům argumenty a pohled středoškoláků na tuto povinnou zkoušku. První školní den, 2. září 2019, byla na tiskové konferenci ČSU spuštěna petice proti povinné maturitě z matematiky, kterou podepsaly tisíce lidí z celé České republiky. V říjnu 2019 se pak před poslaneckou sněmovnou na protest proti povinné maturitě z matematiky sešly stovky středoškoláků, kteří došli až před budovu ministerstva školství, aby tam předali petici s tisícovkami podpisů.


Vrcholem kampaně středoškoláků se stala celorepubliková akce „Psaní dopisů proti povinné maturitě z matematiky”. I přes nepřízeň pandemie žáci středních škol, jejich rodiče i učitelé poslali ze svých domovů stovky dopisů. Psaní dopisů mělo za cíl poslancům, kteří se proti povinné maturitě z matematiky přímo neohradili, pomocí osobních příběhů a argumentů ukázat možné dopady jejího zavedení.


Před samotným finálním hlasování zaslali středoškoláci společně se zástupci učitelů a rodičů všem poslancům také otevřený dopis, vybízející k zachování současné podoby státní maturity ze dvou předmětů a volby mezi matematikou a cizím jazykem.


Školský zákon, zakotvující státní maturitu z matematiky jako povinnou již od příštího školního roku, měly za cíl upravit dvě novely: opoziční (sněmovní tisk č. 506), která byla zamítnuta v prvním čtení, a vládní (sněmovní tisk č. 645). Ta postoupila z prvního čtení a byla projednána školským výborem.


Vládní návrh na zrušení byl školským výborem podpořen, kuriozní je ale návrh pozměňovací, který aktuální stav pouze o dva roky odkládá. V průběhu jednání ve školském výboru došlo prvně k jeho podpoře, nakonec se však výbor rozhodl k odkladu nevyjádřit.


Středoškolská unie kvituje zrušení povinné maturity z matematiky, podle ní by odklad o dva roky pro zkvalitnění výuky předmětu nestačil. Podle středoškoláků by se tak pouze odložil problém, kterým by se museli znovu za dva roky zabývat nově zvolení poslanci.


O novele i jejím pozměňovacím návrhu dnes hlasovala Poslanecká sněmovna. Proti novele se postavila část poslanců z ODS a všichni přítomní z KSČM, zbytek poslanců ji podpořil, případně se hlasování zdržel. Hlasů pro bylo 72 s kvórem pro přijetí 50. Pro novelu je příznivá situace i v senátu, veto prezidenta se neočekává, výsledek je tak zřejmě finální.


“Jsme rádi, že poslanci dali na názory odborníků, ale i nás středoškoláků a našich učitelů a rodičů. Schválení novely by měl být impuls pro ministerstvo, aby připravilo akční plán pro zkvalitnění kvality výuky matematiky a začalo poskytovat učitelům co největší podporu ve výuce toho předmětu.”

dodává Viktor Schilke, předseda České středoškolské unie.


Kontakt pro média:

Viktor René Schilke | předseda | +420 735 099 350 | vschilke@stredoskolskaunie.cz


Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 150 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.

TZ_-Poslanci-vyslyšeli-prosby-středoškol
Download • 105KB

137 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com