• nmacoskova

Stanovisko k zavedení dotovaných snídaní a svačin

Česká středoškolská unie prosazuje koncepční pojetí stravování na středních školách s ohledem na finanční dostupnost a kvalitu stravy. Je důležité, aby žáci středních škol měli možnost si zajistit jídlo a pití v průběhu vyučovacích dní v rámci budovy školy. Řada žáků je dnes zvyklá pořizovat si snídani a svačinu až ve škole, proto je úroveň zde nabízeného stravování klíčová pro udržování zdravé životosprávy.

Jsme přesvědčeni, že ministerstvo školství by mělo činit kroky ke zlepšování kvality a finanční a místní dostupnosti potravin a nápojů ve školách. Proto navrhujeme, aby stát dotoval nad rámec obědu také i snídaně a svačiny, např. prostřednictvím školních jídelen. Hustá síť školní jídelen a již existujíci systém dotovaných obědů přirozeně nabízí možnost zavedení snídaní i svačin, u nichž by bylo možné zajistit jak nutriční vyváženost, tak cenovou dostupnost.

Toto stanovisko navazuje na naši kampaň otevřeného dopisu k pamlskové vyhlášce.

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com