• nmacoskova

Středoškoláci upozorňují na nefunkční institut školského ombudsmana

Praha, 1. března 2016 – Několik měsíců se musela angličtinářka Střední průmyslové školy, která sídlí Praze-Malešicích v ulici Na Třebešíně, potýkat se šikanou ze strany studentů. Ti ji měli například tahat za vlasy, házet po ní různé předměty nebo ji zamykat ve třídě. K medializaci celého případu došlo teprve poté, co učitelka ve škole zkolabovala a na následky krvácení do mozku zemřela. Středoškoláci sdružení v České středoškolské unii chování studentů odsuzují a upozorňují na selhání školského ombudsmana.

„Chování těchto studentů je nejen potřeba rázně odsoudit, ale také zvolit další opatření, která zajistí, že k podobným jevům nebude nadále docházet a pokud ano, bude je vedení školy a další zúčastnění aktivně a včas řešit,“ říká předseda České středoškolské unie Štěpán Kment.

„Na druhou stranu ovšem samotný trest nemusí být řešením. Důležité je dbát na nápravu chování, aby se činy v budoucnu neopakovaly. V případě šikany mezi žáky navzájem je potřeba vytvořit opravdu funkční instanci, na kterou se studenti a školští pracovníci budou moci obrátit pro pomoc,” připomíná 2. místopředsedkyně Lenka Štěpánová prevenci a řešení patologických jevů.

Od září 2014 na ministerstvu školství funguje školský ombudsman, ovšem středoškoláci v něm nevidí osobu, na kterou by se mohli v případě problémů nejen se šikanou obracet. Na vině je neinformovanost mezi žáky a neznámost jeho úřadu. Studenti pak kromě svých rodičů nebo pedagogů nemají na koho se obracet.

Štěpán Kment upozorňuje na opomíjený problém: „V souvislosti s řešením šikany chceme poukázat i na nefunkční institut školského ombudsmana. Pokud se pedagog nebo žák dostane do problémů a nemá důvěru ve vedení školy, měl by se obrátit na školského veřejného ochránce práv. Ten je přítomen od roku 2014, ale zcela neviditelně, s nulovou medializací jeho práce, a dokonce bez pořádných webových stránek. Plní Eduard Zeman, dosazený bez výběrového řízení bývalým ministrem školství Chládkem, svou funkci školského ombudsmana dobře?”

„K šikaně je nutné přistupovat zodpovědně, ať už jsou obětmi učitelé či žáci, a tento případ nám to znovu připomíná. Na závěr bychom chtěli vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým zesnulé pedagožky,” shrnuje Štěpánová.

Kontaktujte nás pro další komentář.

Česká středoškolská unie se k funkci školského ombudsmana a dosazení E. Zemana vyjadřovala již v roce 2014: Středoškoláci kritizují dosazení nového školského ombudsmana

Fotografie: Demokratický institut, 2009, některá práva vyhrazena(>)

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com