• nmacoskova

Středoškoláci se domluvili s ministryní na balíku změn k podpoře výuky matematiky

Zástupci České středoškolské unie se po svém apelu na poslance, aby nehlasovali pro novelu školského zákona, která zavádí povinnou maturitu z matematiky, dnes sešli s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Jednali s ní o možných zlepšeních předmětu tak, aby z něj žáci zejména středních odborných škol, kteří jsou ve zkoušce často neúspěšní, zvládli odmaturovat. Společně se zástupci  Fóra rodičů se s ministryní domluvili na balíku několika změn výuky matematiky.

„Součástí balíku změn je úprava rámcových vzdělávacích programů jednotlivých oborů včetně zvážení rozsáhlosti látky, rozdělení vyučování na skupiny, další vzdělávání současných učitelů, zkvalitňování pedagogických fakult nebo pořádání konferencí matikářů pro sdílení dobré praxe moderních způsobů výuky,“ představuje společné plány Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.

V současném systému je řada učitelů, kteří zavádí do výuky různé interaktivní či skupinové metody práce se třídou, ale podle středoškoláků je matematika stále ve většině případů vyučována frontálně a na základě memorování vzorců a postupů. Další potíž vidí hlavně na gymnáziích v nedostatku času na probrání a pochopení veškeré látky dopodrobna tak, jak je stanoveno. Naplánované kroky České středoškolské unie a ministerstva školství by měly pomoci tyto výzvy řešit.

Plán konferencí matematiků pro sdílení dobré praxe by měl sloužit k výměně zkušeností kantorů navzájem a potažmo vést ke změnám v běžných hodinách středoškoláků. Se zaměřením na celoživotní vzdělávání pedagogů přichází návrh na školení učitelů přímo v jejich školách. V neposlední řadě se též chce ministerstvo zaměřit na zvyšování prestiže a zlepšování pedagogických fakult.

1 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com