• nmacoskova

Středoškoláci se domluvili s ministerstvem na výuce hodin matematiky ve skupinách

Zástupci České středoškolské unie, kteří vloni v souvislosti se zaváděním povinných maturit z matematiky navrhli výuku tohoto předmětu ve skupinách, se domluvili s ministryní školství Kateřinou Valachovou na přípravě řešení. Ministerstvo školství v rámci reformy financování regionálního školství platného od roku 2018 přichází s vládním nařízením, které pro každý obor vzdělání určí maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu. Maximální rozsah vzdělávání bude mimo jiné zohledňovat také dělení výuky hodin matematiky na středních školách.

“Oceňujeme přístup paní ministryně, která souhlasila s naším návrhem a přispěla tak ke zlepšení výuky matematiky na středních školách. Předmět vyučovaný v menších skupinách totiž umožňuje učiteli lépe vysvětlit látku, přizpůsobit tempo žákům a pomáhá otevřít prostor pro dotazy. To je vzhledem k blížícím se povinným maturitám z matematiky potřeba,” říká Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.

Podle místopředsedkyně České středoškolské unie Lenky Štěpánové není současná forma výuky matematiky vyhovující: “Když sedíte ve třídě a posloucháte výklad předmětu, který se má zaměřovat na logiku, nejste vlivem dalších pár desítek spolužáků veden k dialogu s vyučujícím. Ve snaze nezdržovat ostatní se ve chvíli, kdy něco nechápete, raději nezeptáte a pak snadno ztratíte nit. U matiky, kde na sebe látka navazuje, je to o to snazší.”

Česká středoškolská unie je studentským spolkem sdružujícím žáky z více než 140 středních škol v ČR. O vzdělávací politice vede aktivní dialog s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či poslanci školského výboru Poslanecké sněmovny. Jako svůj cíl si po vzoru evropských středoškolských unií vytkla zastřešovat, hájit a prosazovat zájmy středoškoláků.

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com