• nmacoskova

Středoškoláci podporují kampaň školských odborů za zvýšení platů učitelů

Začátkem tohoto týdne byla spuštěna kampaň s názvem Konec levných učitelů, kterou pořádá Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Upozorňuje na požadavek odborářů zvýšit platy pedagogických pracovníků od roku 2017 o 10 procent. Ty se dlouhodobě pohybují pod hranicí výše průměrného platu v České republice a jejich meziroční nárůst je rovněž nižší než nárůst platu v jiných profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Středoškoláci sdružení v České středoškolské unii tuto iniciativu podporují kvůli silné vazbě mezi adekvátně placeným pedagogem a kvalitní školní výukou. “Přestože je ve společnosti učitelská profese považována za jednu z nejprestižnějších, nedostává se jí vhodné finanční ohodnocení. Domníváme se, že pokud se podmínky zlepší, může to mít pozitivní vliv na kvalitnější a spokojenější pedagogy, což přímo souvisí s úrovní výuky,” říká předseda České středoškolské unie Štěpán Kment.

„Plat je důležitou motivací pro většinu zaměstnanců, ať už ve školství či kdekoliv jinde. Není na místě automaticky očekávat kvalitní a dobře odvedenou práci a zároveň ignorovat potřeby učitelů. V praxi se stává, že si učitel bere ještě další pracovní úvazky a nemá pak na své žáky příliš času mimo vyučování. Pokud dosáhneme důstojného finančního ohodnocení, budeme o krok blíže stavu, v němž ve školství budou pracovat i oborové kapacity, které však dosud volily kvůli platu jiné zaměstnání,” doplňuje 1. místopředsedkyně Lenka Štěpánová.

„Oceňujeme, že se k růstu platů učitelů z dlouhodobého hlediska staví kladně také Ministerstvo školství a doufáme, že tato iniciativa bude mít reálný dopad a nakonec bude dosažen i dlouhodobý cíl školských odborů. Podle něj by učitelé měli pobírat 130 procent průměrné mzdy,” uzavírá Štěpán Kment.

1 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com