• Tým ČSU

Otevřený dopis středoškoláků, budoucích učitelů a rodičů

Aktualizace: kvě 6

Poslanci a poslankyně Parlamentu České republiky


Otevřený dopis středoškoláků, budoucích učitelů a rodičů za zachování současné podoby státní maturity ze dvou předmětů a volby mezi matematikou a cizím jazykem


Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,


obracíme se na Vás jménem České středoškolské unie, hnutí Otevřeno, zastupujícího budoucí učitele, a Fóra rodičů ve věci vládní novely školského zákona, která mimo jiné ruší zavedení povinné maturity z matematiky a zachovává současný model maturit, při kterém mají středoškoláci možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem. Jakožto organizace zasazující se dlouhodobě o kvalitnější výuku a vzdělávání vyjadřujeme této novele podporu v jejím původním znění.


Nesouhlasíme se zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky z několika důvodů. Jak každoročně indikují výsledky státních maturitních zkoušek, výuka matematiky se diametrálně liší na různých typech středních škol a obecně není dostatečně kvalitní na to, aby dokázala studenty na tuto zkoušku připravit. Výuka matematiky je dnes také zaměřena především na memorování znalostí, nikoli na rozvoj analytického a logického myšlení studentů, což již dlouhodobě nekoresponduje s cíli výuky matematiky uvedenými v rámcových vzdělávacích programech. Povinná matematika mimo jiné znamená pro každého žáka rozšíření státní části maturity o jeden předmět navíc, což komplikuje již tak složitý proces maturit, které i dnes zabírají až příliš prostoru ve studiu a v práci školy.


Nejobvyklejší argumenty pro povinnou maturitu z matematiky jsou “Maturita z matematiky je minimum, to musí zvládnout každý” či “Konečně se ji studenti budou muset učit”. Tyto argumenty jsou ovšem naprosto nepodložené. Výběr mezi matematikou a angličtinou neznamená, že by středoškoláci nic nemuseli dělat. Naopak, dovoluje jim rozvíjet se ve směru, který si sami vyberou a ve kterém jsou dobří. K povinné maturitě z matematiky se také vyjádřil Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - vedoucí akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR: “Krátký, velmi nervózní a z principu úzce zaměřený maturitní test z matematiky rozhodující o úspěchu či neúspěchu žáka po 1460 dnech studia na střední škole je nekompatibilní s přípravou na život mladého člověka v globalizovaném světě 21. století.”


My, níže podepsané organizace, vznášíme apel na to, abyste podpořil/a vládní novelu školského zákona, a to bez pozměňovacího návrhu, který pojednává pouze o odkladu na rok 2023. Chceme, aby si středoškoláci mohli vybrat, z čeho budou maturovat. Děkujeme.


- Česká středoškolská unie, hnutí Otevřeno a Fórum rodičůOtevřený dopis podpořila také Studentská komora Rady vysokých škol a Národní parlament dětí a mládeže.

139 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com