• nmacoskova

Jednali jsme o maturitách na MŠMT

Ve středu 14. ledna se dva členové předsednictva České středoškolské unie zúčastnili Kulatého stolu pořádaného MŠMT, jehož hlavním cílem bylo shrnout poznatky a doporučení k maturitám od předních hráčů na poli vzdělávání. Kromě zástupců ministerstva specializovaných na střední školství se zúčastnili zástupci CERMAT, Asociace ředitelů gymnázií, České školní inspekce nebo Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jako obvykle byla zvláštní pozornost věnována matematice – všichni účastníci nicméně byli ujištěni, že půjde pouze o prokázání základních analytických, logických a statistických znalostí. Kromě toho se probíraly i předměty „plus“, které budou vyšší úrovní zkoušky pro pokročilejší studenty. Ty budou zaváděny postupně v roce 2017, respektive 2019.

V druhé půlce představil CERMAT změny maturit pro následující rok. Ta nejdůležitější změna se týká češtiny – slohy se budou opět opravovat na centrále CERMAT, zatímco ústní zkouška a didaktický test prošly několika úpravami, které by měly zajistit vyšší míru objektivity, ale také větší důraz na analýzu uměleckého textu.

Letos maturující Marek Szeles, 1. Místopředseda ČSU se ke změně vyjádřil následovně:

„Tento krok dává smysl. Byť i já mám tendenci otázky tzv. ‚okecávat‘, pokud je v rámci současného nastavení ústní zkoušky možné udělat maturitu, aniž by se student vyjádřil k samotnému uměleckému textu (při splnění analýzy neuměleckého textu a správného vyjadřování – pozn. aut.), zkouška byla nastavena špatně.“

Matika mezi mlýnskými kameny

Zazněly však i poměrně zvláštní názory, například od zástupce Jednoty českých matematiků a fyziků. Ten prohlásil, že negativní obraz matematiky vytváří mediální prostor. Jako důkaz pak předložil reklamu VŠRR, která láká studenty na absenci matematiky v jejich programech a také článek učitele, který výuku matematiky kritizuje.

„Spíše to bude přesně naopak. Logicky prvně musí přijít poptávka, aby přišla i nabídka. Asi sotva si studenti budou přát výuku bez matematiky jen proto, že to navrhla jedna vysoká škola,“

reaguje na to Konstantin Sulimenko, člen předsednictva ČSU.

Česká středoškolská unie celou situaci ohledně maturit bude nadále monitorovat, komentovat a informovat vás o ní. Prozatím se můžete seznámit s maturitou na oficiálních stránkách, například o matematice+ se dozvíte více zde.

#MŠMT #maturita #vzdělávání #kulatýstůl #jednání

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com