• nmacoskova

Hledáme kapely na Student Fest

Česká středoškolská unie ve spolupráci se Student Festem, hudební akcí pro středoškoláky a studenty, hledá účinkující, kteří by chtěli 1. dubna 2015 vystoupit na festivalu. Pokud vy nebo vaši přátelé hrají v kapele, divadelním spolku, malují nebo se zabývají jinými zájmovými činnostmi (yoyo, žonglování…), využijte, prosím, této nabídky a ozvěte se nám.

Kontaktní osobou je Simona Zajíčková, veškeré další informace, prosím, směřujte na szajickova@stredoskolskaunie.cz či na Facebook. Rádi budeme za kontakty, odkazy na Bandzone nebo facebookové stránky.

Pomozte zajistit pestrost programu a rozšiřování Student Festu i do dalších let!

1 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com