• nmacoskova

Grantový program Pomáhej! 2014

Nadace VIA ve spolupráci s ČSOB a ERA vyhlásila druhý ročník programu Pomáhej, jehož cílem je ocenit odvahu a kreativitu dětí a mladých lidí, kteří sbírají peníze na dobrou věc. Neformální skupiny, pro které je program určen, mohou získat pobídkový grant zdvojnásobující dary zaslané zvolenému příjemci až do celkové výše 7 000 korun a příspěvek 1 500 korun na realizaci samotné benefiční akce. Tři nejzajímavější projekty získají navíc cenu 30 000 korun. Termín pro podání přihlášek je 10. října 2014. Veškeré informace k vyhlášení a formulář naleznete na http://www.nadacevia.cz/pomahej-2014, případně vám je osobně poskytnou:

Štěpán Zelinger stepan.zelinger@nadacevia.cz, 233 113 370 Tereza Skálová, tereza.skalova@nadacevia.cz

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com