• nmacoskova

8. ročník soutěže EUROPASECURA

Do soutěže EuropaSecura (tj. soutěž o bezpečnosti, Evropské unii a NATO – více na www.EuropaSecura.cz), která je podpořena Ministerstvem zahraničních věcí ČR a kterou realizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, je možno přihlašovat studentské týmy, a to až do 25. března 2015.

Soutěž je zaměřena na otázky bezpečnosti v Evropě a ve světě, na roli Evropské unie a Severoatlantické aliance. Studenti se mohou přihlásit elektronicky přes webové stránky soutěže – www.EuropaSecura.cz. Hlavní cenou je výlet do sídel evropských institucí v Bruselu nebo Štrasburku.

1 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com