• nmacoskova

Škola budoucnosti – jak by měla vypadat?


Technologie kupředu

Ať již bude škola vypadat jakkoli, bezpochyby v ní budou nalézat stále větší uplatnění moderní technologie. Již dnes ve školách nalezneme počítače, projektory, chytré tabule nebo školní tablety. Ne však ve všech. Pokud bychom se podívali na třídu, ve které se učili naši rodiče a srovnali ji s tou, ve které se učíme my, neuvidíme velký rozdíl – možná jen jinou tabuli a novou omítku. Jedním z důvodů, proč je české školství zastaralé, je skutečnost, že většina našich škol zůstává moderními technologiemi nepolíbena. Výuka zabývající se informačními technologiemi je spíše k smíchu než k užitku.


Do koše se starými učebnicemi

S těmito technickými předpoklady se váže i další problém: staré učebnice. Velmi často se stane, že přinesete domů učebnice na nový školní rok a maminka nebo tatínek vám řeknou: “Jé, z téhle knížky jsem se učil taky”. Přitom bychom se mohli učit z nových učebnic – stačí, když si je žáci nakoupí elektronicky (na podobném principu dobře fungují například učebnice Fraus). Stejně tak by si mohli žáci zapisovat své poznámky do chytrých zařízení: mobilů, tabletů a poté si je třeba sdílet mezi sebou na cloudových úložištích. Pokud máte dobrého ředitele/ředitelku, můžete zkusit tuto možnost pro sebe a  své spolužáky vyjednat. V mnohých zahraničních školách to funguje. A kolik bychom ušetřili papíru!

Vzdělávání nejen pro žákyAby nás práce bavila

Učitelská profese je velmi těžká a v naší republice není dostatečně vážená. Měsíční plat průměrného středoškolského učitele podle OECD je téměř dvojnásobný oproti českému platu (pokud byste chtěli zjistit více, klikněte zde). Nehledě na to, že například britští učitelé mají často asistenta na opravování testů a další administrativní práci a tuto sumu dostávají pouze za samotné vyučování jako takové. V poslední době se v ČR projevují snahy o zlepšení (můžete sledovat iniciativu ČSU a školských odborů v této oblasti), ovšem navrhovaný nárůst platů zatím činí mizivých pár procent.

V naší ideální škole budoucnosti by měla učitelská profese získat velkou vážnost, kterou si jistě zaslouží a k tomu i patřičné finanční ohodnocení. Učitel na dobré ekonomické úrovni bude vykonávat své zaměstnání s mnohem větší chutí a zapálením.

Příprava na reálný svět

Velké části absolventů středních a vysokých škol se stává, že dokončí školu skálopevně přesvědčeni o své vševědoucnosti, a pak narazí na skutečný svět. Svět, ve kterém nevědí jak platit daně, jak vybrat hypotéku, co dělat, když vám někdo vytopí byt nebo jak jít volit. Zkrátka jim chybí praktické informace. Schválně se doma zeptejte, kdy vaši rodiče ve svém životě využili znalost panovníků Francie ze 16. století. Pokud nejsou historici, tak vám většina z nich řekne, že nikdy. Různé firmy však nabízejí kurzy finanční gramotnosti, nebo představují mladým lidem volební systém – mezi takové patří například Cefig nebo nezisková organizace Stem. Pokud má vaše třída zájem o podobné kurzy, neváhejte se zeptat svých učitelů, kteří vám jistě poradí, nebo pro vás kurz zařídí.

Moderní škola by měla žáka připravit především pro život a až poté ho nechat vybrat si svůj obor a zabývat se podrobnějšími informacemi z dané oblasti.

Rozvoj osobnosti

Škola nás sice naučí memorování informací, poslušnosti a kázni, ale ve většině případů nepodporuje náš osobní rozvoj. Schopnosti jako kritické myšlení, utváření a vyjadřování vlastních názorů, různé další soft skills – to vše je pro člověka v životě velmi důležité. Můžete vystudovat nespočet škol, ale trh práce vás bude posuzovat zejména dle vašich schopností. A ty si utváříte právě díky rozvoji osobnosti. Správný učitel by měl nadaného žáka podporovat a rozvíjet, pomáhat mu utvořit si svůj vlastní názor a umět si za ním pevně stát.

Hlas studentstva

V dnešní době se studenti nepohybují jako jednotná a silná skupina, kterou by ovšem mohli být, pokud by chtěli. Ačkoliv si to neuvědomujeme, v našich rukou třímá velká skrytá síla. Školský systém nás učí kázni a poslušnosti, což je sice chválihodné, ale pouze do určité meze. V budoucnosti by si studenti měli uvědomit svou jednotu a prosadit změny, které chtějí oni. Již zítra můžete jít za vedením školy a zkusit alesp oň to něco málo změnit pro sebe a své spolužáky.

A jak byste si představovali školu budoucnosti vy? [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

170 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com