• nmacoskova

Česko-německé fórum mládeže a komiks “Misch mit! Zapoj se!”

Pracovní skupina „Misch mit! Zapoj se!“ Česko-německého fóra mládeže se v jeho 8. funkčním období 2014/2015 zabývala otázkou, jak motivovat mladé lidi, aby se více angažovali ve společnosti. Výsledkem je komiks, který vypráví dva skutečné příběhy mladých lidí, kteří se „zapojili“ a něco ve svém okolí změnili.

Štěpán Vizi, Tereza Pištorová a Tomáš Kochlöffel na české straně, stejně jako Arne Mischer,

„V prvním příběhu jde o skupinu kluků ze severočeského Jirkova, kterým se s podporou starosty a města podařilo naplánovat a vybudovat veřejné street workoutové hřiště“, přibližuje Tomáš Kochlöffel, přímý aktér příběhu. Druhý komiks vypráví, jak angažovaní obyvatelé Berlína proměnili část plochy bývalého letiště Tempelhof v rozsáhlou komunitní zahradu.

Česko-německé fórum mládeže vzniklo roku 2001. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v národnostně smíšených pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí, a diskutují nad tématy, které je zajímají. Zastřešujícím tématem osmého funkčního období 2014/2015 bylo motto „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.

3 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com