• nmacoskova

Česká středoškolská unie nesouhlasí se složením Chládkovy Rady pro vzdělávání

Praha, 24. října 2014 – Česká středoškolská unie nesouhlasí s dosud avizovaným složením Rady pro vzdělávání, které dnes oznámil ministr školství Marcel Chládek. Ačkoli vítá vznik takového orgánu, pokud v ní zasednou zástupci průmyslu, dopravy, zemědělství a exprezident Václav Klaus, popře tím ministr jeho kýžený expertní charakter.

Je obecně známo, že Václav Klaus je expertem na ekonomii, ekologii, klimatologii a řadu dalších disciplín, dosud se však neprofiloval jako odborník na vzdělávání. Jak volba jeho osoby, tak výběr některých dalších členů rady – zejména zástupců Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Agrární komory – podrývají její expertní povahu. Očekával bych, že v ní zasedne více zástupců odborné veřejnosti, škol, neziskového sektoru, žáků a studentů,“ říká Filip Jelínek, předseda České středoškolské unie. „Prezentované složení rady posiluje vliv hospodářské lobby na české vzdělávání. Přitom názory prosazované těmito zájmovými skupinami jsou často v přímém rozporu s názory odborné veřejnosti,“ dodává Štěpán Kment, člen předsednictva České středoškolské unie.

Do vzdělávací politiky se více či méně úspěšně snaží promlouvat řada zájmových uskupení, hlas středoškoláků zde však dosud chyběl. Ve zbytku Evropy je přitom jejich názorům věnován výrazně větší prostor. I z toho důvodu se to aktivní studenti z České středoškolské unie pokoušejí změnit.

#VáclavKlaus #ministrškolství #MŠMT #Svazprůmysluadopravy #Radaprovzdělávání #MarcelChládek #Hospodářskákomora #Agrárníkomora

0 zobrazení

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com