KDO JSME?

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 150 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.

CO DĚLÁME?

Měníme vzdělávání

Chceme lepší vzdělávání: více inovací a dialogu. Mluvíme s ministerstvem a parlamentními výbory – diskutujeme o maturitách, občanském vzdělávání a dalších problémech českého školství.

Jsme místem nových přátelství

Sdružujeme aktivní a inspirativní středoškoláky. Jsme místem nových přátelství, prostorem pro sdílení zkušeností a nápadů.

Máme vlastní projekty a kampaně

Vedli jsme kampaň za duální vysílání v České televizi – Ne dabingu: Učme se jinak -, uspořádali jsme dvě debaty o vzdělávání a nyní pracujeme na projektu Vzorová samospráva. 

Hájíme zájmy středoškoláků

Vzdělávání není jenom o přípravě pro trh práce. Je nezbytným předpokladem fungování demokratické a globalizované společnosti, ve které není jednoduché se orientovat.

Prosazujeme demokratické principy

Podporujeme fungování studentských rad a parlamentů, požadujeme více občanského vzdělávání a zasazujeme se o žákům nakloněné řízení škol.

Zastupujeme středoškoláky v zahraničí

Jsme součástí platformy sdružující středoškolské unie z různých koutů Evropy – OBESSU -, která spolupracuje s Evropskou unií, Radou Evropy či s UNESCO.

ČEHO JSME UŽ DOSÁHLI?

Středoškolský sněm

Pomáhali jsme například se založením Středoškolského sněmu v Praze, který je už nyní autonomní a na kterém se každý půlrok diskutuje o různých problémech, se kterými se středoškoláci potýkají.

Pamlsková vyhláška

Vyjednali jsme výjimku pro střední školy, aby se v bufetech mohlo prodávat i "nezdravé" jídlo.

JAK FUNGUJEME?

Předsednictvo

Výkonným a statutárním orgánem České středošolské unie je předsednictvo, které tvoří pět středoškoláků (předseda, místopředsedové, členové) volených na roční funkční období delegáty žákovských samospráv na republikovém sněmu. Většina výstupů pochází právě od nich: kampaně a projekty, akce a soutěže. Jeho členy najdete zde.

Tým

Při všem pomáhá náš tým, který je rozdělený do jednotlivých pracovních skupin, a aktivní členové, ke kterým se můžeš připojit i ty.

Dozorčí rada

Pak je tu také dozorčí rada, která zajišťuje kontinuitu České středoškolské unie a dbá na její správné fungování (tvoří ji zkušení členové zvolení z řad bývalých předsednictev). Dohlíží na činnost dalších orgánů a pomáhá jim. Její členy najdete zde.

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com