Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

KONTAKT >

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Spolupracujeme s:

© 2019 by Česká středoškolská unie created with Wix.com

KDO JSME?

Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 150 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.

CO DĚLÁME?

Měníme vzdělávání

Chceme lepší vzdělávání: více inovací a dialogu. Mluvíme s ministerstvem a parlamentními výbory – diskutujeme o maturitách, občanském vzdělávání a dalších problémech českého školství.

Jsme místem nových přátelství

Sdružujeme aktivní a inspirativní středoškoláky. Jsme místem nových přátelství, prostorem pro sdílení zkušeností a nápadů.

Máme vlastní projekty a kampaně

Vedli jsme kampaň za duální vysílání v České televizi – Ne dabingu: Učme se jinak -, uspořádali jsme dvě debaty o vzdělávání a nyní pracujeme na projektu Vzorová samospráva. 

Hájíme zájmy středoškoláků

Vzdělávání není jenom o přípravě pro trh práce. Je nezbytným předpokladem fungování demokratické a globalizované společnosti, ve které není jednoduché se orientovat.

Prosazujeme demokratické principy

Podporujeme fungování studentských rad a parlamentů, požadujeme více občanského vzdělávání a zasazujeme se o žákům nakloněné řízení škol.

Zastupujeme středoškoláky v zahraničí

Jsme součástí platformy sdružující středoškolské unie z různých koutů Evropy – OBESSU -, která spolupracuje s Evropskou unií, Radou Evropy či s UNESCO.

ČEHO JSME UŽ DOSÁHLI?

Středoškolský sněm

Pomáhali jsme například se založením Středoškolského sněmu v Praze, který je už nyní autonomní a na kterém se každý půlrok diskutuje o různých problémech, se kterými se středoškoláci potýkají.

Pamlsková vyhláška

Vyjednali jsme výjimku pro střední školy, aby se v bufetech mohlo prodávat i "nezdravé" jídlo.

JAK FUNGUJEME?

Předsednictvo

Hlavní složkou unie je předsednictvo, které se skládá z pěti volených středoškoláků s nejlepším zápalem, kteří se volí každý rok na Republikovém sněmu. Většina výstupů z České středoškolské unie pochází právě od nich: kampaně a projekty, akce a soutěže.

Tým

Při všem pomáhá náš tým, který je rozdělený do jednotlivých pracovních skupin, a aktivní členové, ke kterým se můžeš připojit i ty.

Dozorčí rada

Pak je tu také dozorčí rada, tu tvoří bývalí členové předsednictva a zakladatelé spolku. Zajišťují kontinuitu fungování organizace, dbají na jeho správné fungování a hospodaření, dohlížejí na činnost dalších orgánů, projednávají stížnosti a rozhodují možné nastalé spory.