HLÁSÍME SE O SLOVO!

​​Hlásíme se o slovo - nová a rozsahem dosud neviděná kampaň, která důrazně a viditelně protlačuje aktuální hlavní zájmy středoškoláků - stop zavedení povinné maturity z matematiky a větší demokratizaci školství. Česká středoškolská unie se jako největší zástupce českých středoškoláků aktivně hlásí o slovo, a to nejen u politiků, ale i široké veřejnosti.

Maturmat - krycí název podkampaně #HlásímeSeOSlovo proti zavedení povinné maturity z matematiky, jednoho z nejpalčivějších problémů českých středoškoláků. Scházíme se s politiky, rozšiřujeme povědomí, proč není správné v aktuální situaci zavádět povinnou maturitu z matematiky, pořádáme protest. To vše s nadšením a energií, protože nám není osud českých středoškoláků lhostejný.

Oficiální tisková zpráva kampaně:

Praha 2. 9. 2019 - Česká středoškolská unie (ČSU) symbolicky první školní den v 8 hodin ráno spouští kampaň “Hlásíme se o slovo!”. České střední školství má podle středoškoláků hned několik zásadních problémů, které je již první školní den trápí, zaměřili se ale na dvě čísla - 1/3 českých středoškoláků, nejvíce ze zemí OECD nerado chodí do školy a 50 % středoškoláků vyjadřuje nespokojenost s obsahem výuky, protože se jim nezdá mimo školu užitečná. Na základě těchto hrozivých čísel vycházejících ze studie Nadačního fondu Eduzměna se středoškoláci rozhodli medializovat dvě témata.

 

Primární téma celé kampaně Hlásíme se o slovo! je povinná maturita z matematiky, která může zmíněná data ještě zhoršit. Sekundární téma kampaně, větší demokratizace škol skrze lepší ukotvení studentských samospráv ve školském zákoně, může středoškolákům naopak pomoci k větší participaci na chodu školy, díky čemuž mohou zažít větší pocit sounáležitosti se školním prostředím a naopak se tak dvojice čísel může během několika let snížit.

 

“Chceme, aby nás škola bavila, chceme do ní chodit rádi a především se v ní chceme něco naučit. Hlásíme se proto o slovo, chceme vést dialog s politiky o tom, co může atmosféru na středních školách ještě zhoršit a čím ji naopak můžeme zlepšit,” říká Viktor René Schilke, předseda České středoškolské unie.

 

Na začátku června středoškolská unie v tiskové zprávě podpořila návrh novely školského zákona České pirátské strany, který zachová volbu mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity, a apelovala na ministerstvo školství, vládu a další poslanecké kluby, aby podpořily zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a zacílily svou snahu na zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky. 

 

Středoškoláci proto vítají nedávný názorový posun ministra školství, aby byla povinná maturita z matematiky posunuta do doby, než dojde k systémové proměně výuky matematiky. Dokud nebude navrhovaná novela podpořena vládou a zákonodárci schválena, budou středoškoláci nadále proaktivně vyvíjet veřejný tlak na zastavení zavedení povinné maturity z matematiky, která má být spuštěna během dvou let. Prvním krokem v novém školním roce byl svíčkový happening před budovou ministerstva školství, při kterém středoškoláci přečetli nahlas text petice pro zastavení povinné maturity z matematiky a následně se svíčkami v ruce drželi minutu ticha za všechny studenty, kteří kvůli špatné kvalitě výuky v minulých letech z matematiky neodmaturovali. Na pátek 4. října středoškoláci chystají svolat protestní akci, která začne na pražské Kampě a následně dav dojde až k ministerstvu školství, kde bude protestovat proti chystané zkoušce z matematiky.

 

Česká středoškolská unie se věnuje i jiným oblastem středního školství, již od svého vzniku se snaží o jeho demokratizaci skrze zakládání a podporu studentských samospráv na školách (školní parlamenty, studentské rady). Samosprávy rozvíjí ve studentech občanskou odpovědnost či sociální gramotnost (komunikace, řešení sporů), což jsou dovednosti, které jsou v životě nutností, v klasické školní výuce se na ně ale často zapomíná.

 

Studentské samosprávy navzdory doporučením zprávy ČŠI z roku 2017 stále nejsou systematicky podporovanou součástí vzdělávacího procesu. I proto ho mají dle zprávy k dispozici středoškoláci pouze 52,7 % středních škol. I zákonná úprava je v porovnání s jinými zeměmi Evropy v Česku značně zaostalá. Středoškoláci se proto rozhodli to změnit a chystají vytvořit vlastní návrh školského zákona, na jehož koncept získávají momentálně zpětnou vazbu u jednotlivých poslanců ze školského výboru a během podzimu mají v plánu představit již finální verzi.

 

“Na skoro polovině středních škol v Česku nejsou žádné studentské samosprávy zřízené a zdaleka ne všechny zřízené fungují, i přesto, že je pozitivní vliv samospráv jasně prokázán a popsán. Posunout současný stav, který není ideální, můžeme jen systémovou a zákonnou podporou,” shrnuje Mikuláš Misterka, 2. místopředseda České středoškolské unie.

 

 

Kontakt pro média:

Viktor René Schilke | předseda | +420 735 099 350 | vschilke@stredoskolskaunie.cz

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com