Dozorčí rada dohlíží na řádné fungování České středoškolské unie a řeší případné spory. Tvoří ji bývalí členové vedení Unie, kteří se svými znalostmi a zkušenostmi pomáhají současným členům Unie, a zajišťují tak její kontinuální fungování. Na dozorčí radu se může obrátit každý, a to e-mailem na dr@stredoskolskaunie.cz.

Filip Jelínek
předseda dozorčí rady

 

Filip zakládal a posléze jako předseda vedl Českou středoškolskou unii.
V dozorčí radě působí od roku 2015.

Filip dokončuje studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na právní teorii a ústavní právo; roční Erasmus strávil na University of Durham. Při studiu získával zkušenosti mj. v oddělení vlády práva a lidských práv v OBSE v Albánii nebo na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Mimo to je nadšencem do vzdělávání (zejména vzdělávání občanského), kterému se věnoval dva roky ve vedení Pražského studentského summitu.

Štěpán Kment
člen dozorčí rady

Štěpán dva roky jako předseda vedl Českou středoškolskou unii.
V dozorčí radě působí od roku 2017.

Štěpán dokončuje obor Education Studies BA na University College London, který se soustředí mimo jiné na sociologii, politiku a nerovnosti vzdělávání v národních i mezinárodních prostředích. V minulosti pracoval jako asistent učitele v České škole bez hranic v Londýně, analytik edtech startupu Techambition nebo editor magazínu o vzdělávání Perpetuum; během stáže na MŠMT pomáhal s přípravou Strategie vzdělávací politiky 2030 a OP JAK. Nyní pracuje jako analytik ve společnosti EDUin.

David Bouz
člen dozorčí rady

 

David dříve působil jako 1. místopředseda České středoškolské unie.
V dozorčí radě působí od roku 2017.

David studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia působil v advokátní kanceláři, jako právní asistent na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo jako člen přípravného týmu vzdělávacího projektu Pražský studentský summit. Nyní pracuje jako asistent Pavla Vyhnánka, náměstka primátora hl. m. Prahy.

Jan Vácha
člen dozorčí rady

Honza vedl v letech 2017 - 2018 ČSU v roli předsedy. Předtím působil 2,5 roku na různých pozicích v předsednictvu. V dozorčí radě je od prosince 2019.

Honza studuje pedagogické vědy na UCL Institute of Education v Londýně. Pracuje v advokačním týmu organizace Učitel naživo, kde má na starosti komparativní výzkum o podobě přípravy učitelů v zahraničí. Je členem odborné rady Nadačního fondu Eduzměna a v dozorčí radě ČSU se věnuje mentoringu středoškoláků působících ve vedení spolku.

V letech 2018 a 2019 se v organizaci Učitel naživo podílel na založení vzdělávacího programu pro vedení škol Ředitel naživo a na vývoji strategie systémové změny ve vzdělávání pro Učitele naživo a Nadaci České spořitelny. Krátce působil v poradním orgánu předsedy vzdělávacího výboru Senátu PČR prof. Jiřího Drahoše.

Veronika Elznicová
členka dozorčí rady

Veronika dřívě působila jako 1. místopředsedkyně České středoškolské unie a členkou dozorčí rady je od června 2020.

Veronika se v září chystá do prvního ročníku studia na Fakultě sociálních věd v Praze. Během střední školy se aktivně věnovala studentské samosprávě a dalším projektům na své škole. Vedle toho se také zajímá o volnočasovou pedagogiku a od roku 2016 vede zájmové kroužky pro děti. Týmu ČSU může být nápomocná především v otázce vnitřního fungování či v zapojování a aktivizaci dalších středoškoláků.

Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

Udržujeme dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání, posilujeme pozici žáka v prostředí školy. Naším cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků. Přečtěte si více na stránce O NÁS.

KONTAKT:

E-mail: info@stredoskolskaunie.cz

Odběr Newsletteru:

Odesláním souhlasíš s podmínkami zpracování osobních údajů.

Spolupracujeme s:

© 2020 by Česká středoškolská unie created with Wix.com